Bro Môn yn Gweithredu

Amcanion y cwmni yw:

  • datblygu a rhannu arbenigedd, sgiliau a phrofiad ar draws mentrau a sefydliadau cymunedol yr ynys; a
  • lobïo awdurdodau statudol ac asiantaethau cyllido ar ran cyrff o’r fath, am fargen well a gwell cynnwys mewn polisi.

Mae Bro Môn yn gwahodd mentrau a sefydliadau i fanteisio ar ei arbenigedd, gwybodaeth a phrofiad ymarferol i helpu gyda:

  • sefydlu eu mentrau, gan gynnwys cyngor ar strwythur sefydliadol;
  • sut i gael cyllid;
  • ysgrifennu ceisiadau am gyllid;
  • lobïo i gefnogi’r fenter;
  • cyfeirio at eraill, neu gynnwys eraill, a all gynnig cefnogaeth ychwanegol i fentrau newydd, mentrau a sefydliadau presennol fel Busnes Cymru, Canolfan Cydweithredol Cymru a’r holl sefydliadau datblygu cymunedol-ganolog hynny ar yr Ynys gan gynnwys Menter Môn, Medrwn Môn, Cymunedau Ymlaen Môn, Cynghorau Tref a Chymuned, a Chyngor Sir Ynys Môn.

Mae Bro Môn yn cynnwys Cyfarwyddwyr, sydd fel unigolion yn parhau i weithio yn eu mentrau cymunedol unigol neu yn eu rhedeg. Maent wedi llywio eu sefydliadau priodol trwy’r heriau sy’n codi o’r pandemig Covid-19, gan ennill profiad pwysig yn ystod y broses.

Felly, peidiwch â bod yn swil ynglŷn â chysylltu â ni, rydyn ni yma i’ch helpu chi. Dewch yn rhan o’r gorau o fewn ein cymunedau.