Pwy Ydym Ni – Ein Bwrdd

Mae ein Bwrdd Cyfarwyddwyr, fel y bydd yn cael ei weld o’r cefndir a ganlyn, yn cynnwys pobl ag arbenigedd a phrofiad amlwg mewn cyflwyno a rheoli newid, ysgrifennu ceisiadau llwyddiannus am grantiau, creu cynlluniau busnes, rheoli prosiect, recriwtio gwirfoddolwyr, llywodraethu, cyflawni canlyniadau a gwneud dadleuon synhwyrol dros fentrau yn seiliedig ar anghenion cymunedol. Rydyn ni’n cyflawni pethau.

Nev Evans