Dolenni Defnyddiol

Menter Môn

Yn gweithio gyda busnesau, cymunedau ac unigolion, i gyflawni prosiectau ystyrlon, sy’n harneisio eu cryfderau ac yn cyfrannu at ddyfodol cynaliadwy.

Medrwn Môn

Nod Medrwn Môn yw hyrwyddo a chefnogi sefydliadau gwirfoddoli, gwirfoddol a chymunedol trwy weithio gydag unigolion, grwpiau a chymunedau ar Ynys Môn.

WCVA

Galluogi sefydliadau gwirfoddol yng Nghymru i wneud gwahaniaeth mwy gyda’i gilydd.

DTA

Mae Cymdeithas Ymddiriedolaethau Datblygu Cymru (DTA Cymru) yn sefydliad aelodaeth annibynnol wedi’i seilio ar ymarferwyr sy’n hyrwyddo gwaith ac yn cefnogi’r rhwydwaith cynyddol o ymddiriedolaethau datblygu yng Nghymru.

Renew Wales

Mae Renew Wales yn rhaglen a arweinir gan ymarferwyr sy’n helpu cymunedau yng Nghymru i leihau eu hôl troed carbon, addasu i effeithiau newid yn yr hinsawdd a byw’n fwy cynaliadwy.

Wales Co-op

Mae Canolfan Cydweithredol Cymru yn gwmni cydweithredol annibynnol sy’n gweithio gyda phobl, cymunedau a mentrau i wella eu bywydau a’u bywoliaeth.